Nowości

Polsko-Francuskie Forum Innowacyjności i Konkurencyjności, 13.10.2014, Warszawa

W ramach współpracy PARP, MG oraz MIR z Ambasadą Francji w Polsce również w tym roku odbędzie się Polsko-Francuskie Forum Innowacyjności i Konkurencyjności. Podobnie do pierwszej edycji Forum we wrześniu 2013 roku, po wspólnej części panelowej, odbędzie się sesja spotkań B2B przedstawicieli przedsiębiorców / klastrów z obu krajów.

Do udziału w sesji spotkań B2B zapraszamy przedstawicieli firm, klastrów, różnych branż, dla których ważny jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, klastrów oraz regionów.

Zapraszamy koordynatorów oraz przedsiębiorców członków klastrów chcących nawiązać współpracę z partnerami z Francji w zakresie realizacji wspólnych projektów technologicznych, rozwoju eksportu oraz innych przedsięwzięć biznesowych.

Forum odbędzie się 13 października 2014 r. w Warszawie w siedzibie MIR.

Formularz rejestracyjny dostępny w biurze Klastra.

Zapraszamy!!!