Nowości

BEZPIECZNA CHEMIA - BEZPIECZNA PRACA

BezpiecznaChemia.jpgPolska Izba Przemysłu Chemicznego uruchomiła autorski Program „BEZPIECZNA CHEMIA”, którego Partnerami Strategicznymi są: PKN ORLEN S.A. oraz Grupa Azoty S.A. Patronem Honorowym Programu została Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Program realizowany jest pod hasłem: BEZPIECZNA CHEMIA = BEZPIECZNA PRACA

Program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego i jest zintegrowany z działalnością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, działającej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Głównym celem Programu jest przede wszystkim:

• Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.
• Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
• Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa.
• Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk.
• Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ.
• Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

 

Więcej na stronie  TUTAJ