Nowości

Promocja projektów CORNET w PAN w Warszawie

Logo_Eco_plastice.jpgDzisiaj (11.09.2014 r.) Klaster Chemiczny promował swoje działania projektowe oraz współpracę pomiędzy nauką i przemysłem w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie podczas Konferencji "Biodegradowalne materiały polimerowe szansą przyjaznych środowisku produktów w Europie Środkowej - Wyzwania na pograniczu nauki, przemysłu i rynku konsumenta"

W czasie tej konferencji promowaliśmy wspólne międzynarodowe projekty w ramach inicjatywy CORNET współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   
O projektach i ich aspekcie łączenia dwóch sfer nauki i biznesu jak też społecznego oddziaływania mówił prof. Artur Bartkowiak - Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie - partner projektów Klastra.
Zaś Prezes Zarządu Klastra - Jacek Drożdżal w panelu dyskusyjny wskazywał praktyczne aspekty takiej współpracy i ich biznesowy charakter dla firm oraz możliwość dalszych pogłębionych badań przemysłowych dla świata nauki. W czasie przerwy w Konferencji Jacek Drożdżal rozmawiał z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwarowu w Warszawie) o możliwości szerszej współpracy świata nauki i biznesu poprzez organizacje pozarządowe.
Organizatorem Konferencji było Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauku w Zabrzu

Poniżej na zdjęciach:1.  Promocja projektu na forum,   2 Podczas rozmów z Prezesem InnoCo z Katowic - Lukiem Palmenem, 3. Promocja działań projektowych.na posterach reklamowych. 4. Podczas rozmowy z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim - Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 5. Wystapienie prof. Artura Bartkowiaka - Dyrektora Centrum Bioimmobilzacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie. 6. Promocja projektów inicjatywy CORNET

IMG_1671_resize.JPG

IMG_1673_resize.JPG

IMG_1680_resize.JPG

IMG_1697_resize.JPG

IMG_1706_resize.jpg

IMG_1712_resize.JPG